Aktualności

Pożyczki pod zastaw nieruchomości dla klientów indywidualnych ze słabym BIK

Życie potrafi zaskakiwać, nie zawsze pozytywnie. Niestety bywa tak, że dochodzą jeszcze problemy finansowe. Brak pracy, zatem i dochodów wiąże się z opóźnieniami w spłacie kredytu, a od tego już tylko krok do wpadnięcia w spiralę zadłużenia. Aby długi nie rosły można wziąć pożyczkę pod zastaw nieruchomości.

Pożyczki pod zastaw nieruchomości - rodzaje zabezpieczeń

Zabezpieczeniem pożyczek pod zastaw nieruchomości mogą być domy, mieszkania, ale własnościowe, a także nieruchomości związane z działalnością gospodarczą. Akceptowane są także grunty rolne oraz działki. Jednak te obiekty nie mogą być pod hipoteką ani nie mogą stanowić przedmiotów licytacji komorniczych.

Specjalne pożyczki dla osób z komornikiem

W przypadku osób, wobec których toczy się licytacja komornicza również dostępne są specjalne oferty pożyczek pod zastaw nieruchomości. Jednak w tym przypadku firma parabankowa spłaca zajęcia komornicze, które znajdują się w dziale III księgi wieczystej. Pożyczki mogą być także konsolidacyjne pod nieruchomość. Dzięki temu raty będą zdecydowanie niższe, zatem spłata łatwiejsza.

Pożyczka pod zastaw mieszkania

Aby starać się o pożyczkę pod zastaw nieruchomości rozumianej jako mieszkanie, należy dostarczyć do firmy parabankowej numer księgi wieczystej oraz zaświadczenie ze spółdzielni o prawie własnościowym do mieszkania. Konieczny jest także akt notarialny potwierdzający nabycie mieszkania. Należy także dostarczyć zaświadczenie ze spółdzielni o terminowej płatności czynszu, a w przypadku zadłużenia o kwocie zaległości. Konieczne jest także dostarczenie zdjęć mieszkania. Firma  szacuje jego wartość na podstawie zdjęć, ale także wysyła swojego pracownika, który dokładnie oszacuje wartość mieszkania. W przypadku, gdy mieszkanie otrzymało się w spadku bądź jest aktem darowizny, należy dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że z tego tytułu nie trzeba płacić darowizn lub podatku od spadku.

Pożyczka pod zastaw domu

W przypadku wniosku o pożyczkę pod zastaw domu należy dostarczyć do firmy parabankowej numer księgi wieczystej, a także wypis i wyrys z rejestru gruntów. Konieczne są także zdjęcia domu z zewnątrz, jak i wewnątrz.

Pożyczka pod zastaw działki bądź gruntów rolnych

W przypadku, gdy zabezpieczenie stanowią grunty bądź działki należy dostarczyć do firmy  numer księgi wieczystej, wypis i wyrys z rejestru gruntów. Konieczny jest także aktualny dokument o planie zagospodarowania przestrzennego. Należy także dostarczyć zdjęcia działki.

Czytaj dalej

Czy firma z problemami z płynnością finansowa może uzyskać pożyczkę?

Pożyczka bez BIK

Zdarzają się w historii przedsiębiorstwa trudne momenty. Nieopłacone faktury, bankructwo kontrahenta lub chwilowy zastój w produkcji mogą poważnie odbić się na kondycji finansowej firmy. W takich sytuacjach firma potrzebuje często dodatkowych środków finansowych by utrzymać kadrę, inwestować w rozwój, który zapewniłby nowe źródła przychodu i przetrwać kryzys.

Jeśli przedsiębiorstwo jest zadłużone i ma wpisy w BIK czy KRD, nie uzyska kredytu z banku. Jeśli przez ostatnie kilka miesięcy poprzedzające ubieganie się o kredyt, firma notowała nieregularne przychody, także może mieć problem z uzyskaniem kredytu. Dla banku będzie niewiarygodna. Zaległości wobec US oraz ZUS dyskredytują firmę w oczach banków. Nie znaczy to jednak, że firma z problemami nie może uzyskać środków finansowych.

Rozwiązaniem może być pożyczka pod zastaw nieruchomości – magazynu, działki itd. Taka pożyczka jest udzielana do 70% wartości zastawu. Pożyczkodawcy nie sprawdzają historii kredytowej firmy, jej obecności w rejestrach dłużników czy zaległości wobec ZUS i US. Potrzebny jest numer Księgi Wieczystej oraz akt notarialny, by ubiegać się o pożyczkę pod zastaw nieruchomości.

Czytaj dalej

W jaki sposób działa BIK?

Biuro Informacji Kredytowej i informacje które bezustannie zbiera, może równocześnie zbawiennie i pejoratywnie wpłynąć na naszą zdolność kredytową i decyzję banku, czy rzeczywiście uzyskamy większy kredyt. Dzieje się tak bowiem dla banku liczymy się wyłącznie jako osoba, która ma zatwierdzoną zdolność kredytową i odpowiednie uprawnienia z Biura Informacji Kredytowej. Tak naprawdę to właśnie porządne konto i korzystne zaświadczenie z BIK-u może wielokrotnie zadecydować nieodwołalnie o woli banku. Możemy śmiało powiedzieć, że Biuro Informacji Kredytowej funkcjonuje na zasadzie zbiornika gdzie gromadzone i przetrzymywane są wszelkie dane o naszych zobowiązaniach skarbowych.

W skład takich wiadomości potrafią zaliczać się w równym stopniu raty za telewizor zakupiony w sklepie, status karty kredytowej czy nawet rachunki za mieszkanie. Co ciekawe Biuro Informacji Kredytowej aktualizuje posiadane dane z każdym miesiącem, uzupełniając je o nowe informacje lub wymazując zdezaktualizowane. To oczywiście ta platforma jest zasadniczą do której adresują się banki, gdy staramy się u nich o większą pożyczkę. Współcześnie banki są niesłychanie rozsądne i potrzebują zobaczyć, czy nie posiadamy należnych zapłat, czy nie posiadamy obciążenia na karcie debetowej czy nieuregulowanych kredytów. Jeżeli ktoś planuje złożyć wniosek o kredyt, powinien w pierwszej kolejności dla pewności zobaczyć swój status w Biurze Informacji Kredytowej, dlatego że może wyjść, że wedle jego zapisów widnieje na spisie dłużników. Sprawozdanie BIK-u możemy zobaczyć w w dowolnym momencie na witrynie www, a powinno się to uczynić, ponieważ zdarza się że może on być przeciwny z prawdziwym statusem.

Bezsprzecznie BIK może być też pomocne przy ubieganiu się o kredyt z banku. Jeżeli nasza historia kredytowa jest właściwa - czyli mamy opłacone raty czy kartę debetową, jest to rzecz jasna dobrze widziane wśród banków, gdyż widzą one w takim przypadku że kredytobiorca nie ma kłopotów z pozostałymi zaległościami, tym samym dług będzie spłacany podobnie. Pamiętajmy z tej przyczyny o tym, aby zajrzeć pewnego dnia chociaż raz na stronę główną Biura Informacji Kredytowej i zobaczyć swój aktualny status. My naturalnie jak najbardziej ośmielamy do korzystania z naszych kredytów pod zastaw bez BIK-u, lecz chcieliśmy Państwu podkreślić zwięźle, jak funkcjonuje Biuro Informacji Kredytowej.

Czytaj dalej

Kredyt w banku czy zobowiązanie pozabankowe?

Zazwyczaj o uzyskiwaniu ponadprogramowych finansów na zasadzie wierzytelności mówi się że jest to zapożyczenie bądź kredyt. Tymczasem należy odseparować te dwa pojęcia - przypisując im w związku z tym instytucje u których ubiegamy się o zastrzyk finansowy. W zasadzie o pożyczkę ubiegamy się jedynie w instytucjach pozabankowych - najczęściej są to prywatne firmy bądź osoby mające dostateczny zasób pieniężny. Porozumienie wiąże w oparciu o KC. Z kolei mówiąc o kredytach - powinniśmy jednoczyć z tym wyrażeniem jedynie banki i SKOK-i działające na podstawie prawa bankowego. W tym wypadku finanse na kredyt wypłacane są z lokat pozostałych klientów.

W szeregu przypadków na przeszkodzie zaciągnięcia kredytu bankowego staje ta sama kwestia. Banki muszą posiadać wiedzę na co potrzebne są nam pieniądze o które się staramy i chcą mieć wgląd do realizacji naszego zamysłu kredytowego. Jeżeli mowa o pożyczkach w innych instytucjach - nie musimy podawać zamiaru pozyskiwania pożyczki. Oprócz tego pożyczki mogą zostać wypłacone nam w formie gotówki czy też przelewu bankowego. Platforma bankowa z kolei opiera się tylko na przelewach na podany rachunek rozliczeniowy wierzyciela. Na jakiej zasadzie są spisywane umowy w obu odmianach świadczenia usług kredytowych? Warto rozpocząć od tego, że umowy różnią się od siebie w znacznym stopniu. Umowa o pożyczkę może pozostać zapisana albo zawarta utnie (poniżej kwoty 500zł). Strony zawierające umowę mają tu rozległe pole do negocjacji, ponieważ spisując umowę można wyznaczyć również czas oddania kompletnej wierzytelności jak i cenę całkowitej pożyczki. Poza tym kredytodawca nie analizuje swojego wierzyciela w Biurze Informacji Kredytowej. W ten sposób zapożyczenie zapewnia znaczne pole manewru i autonomię.

Kredyt który udziela nam bank jest regulowany podpisywaną przez dwie strony umową, pod rygorem odejścia od postanowień w razie niedotrzymania warunków z jednej ze stron. W tym momencie definiowane są reguły i czas uregulowania kompletnego zobowiązania, a także tak znaczące czynniki jak prowizje i odsetki. Na umowie źródłowej znajdują się też zasady zmian warunków tej umowy. Zwykle o uzyskiwaniu dodatkowych pieniędzy w formie wierzytelności mówi się że jest to zapożyczenie lub kredyt. Tymczasem powinno się rozdzielić te dwa określenia - przypisując im tym samym podmioty u których ubiegamy się o zastrzyk finansowy. Przede wszystkim o pożyczkę staramy się jedynie w instytucjach pozabankowych - z reguły są to prywatne firmy albo jednostki posiadające dostateczny kapitał. Umowa wiąże w oparciu o KC.

Za to mówiąc o kredytach - powinniśmy jednoczyć z tym określeniem tylko banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe działające w oparciu o prawo bankowe. W tym wypadku pieniądze na kredyt wydzielane są z lokat pozostałych klientów. Często na przeszkodzie uzyskania kredytu bankowego staje identyczna kwestia. Banki muszą mieć pojęcie na jaki cel potrzebne są nam pieniądze o które się ubiegamy i lubią mieć wgląd do realizacji naszego zamysłu kredytowego. Jeżeli mowa o pożyczkach w innych podmiotach - nie musimy podawać zamiaru realizowania pożyczki. Oprócz tego pieniądze mogą zostać wypłacone nam w formie gotówki lub przelewu bankowego. System bankowy natomiast oparta jest tylko na przelewach na podane konto wierzyciela.

Na jakiej zasadzie są tworzone umowy w obu formach świadczenia usług kredytowych? Należy rozpocząć od tego, że umowy różnią się od siebie wydatnie. Umowa o pożyczkę może zostać zapisana bądź zawarta utnie ale wyłącznie poniżej 500zł. Obie strony mają tu niezwykle duże pole do negocjacji, ponieważ podpisując umowę wolno określić również termin spłaty kompletnej wierzytelności jak i cenę całej pożyczki. Na dodatek kredytodawca nie sprawdza swojego wierzyciela w Biurze Informacji Kredytowej. W ten sposób pożyczka zapewnia rozległe pole manewru i autonomię. Kredyt który użycza nam bank jest normowany podpisaną przez dwie strony w umowie, pod rygorem odejścia od postanowień w momencie niedotrzymania warunków jednej ze stron. W tym momencie wyznaczane są normy i czas uregulowania kompletnego zobowiązania, oraz tak kluczowe elementy jak prowizje i odsetki. Na umowie początkowej znajdują się także reguły zmian warunków wcielonej w życie umowy.

Czytaj dalej

Czy pożyczka pod zastaw jest w całości legalna?

Możliwe że nie każdy z użytkowników naszej witryny www może wiedzieć, że pożyczki pod zastaw są pod każdym względem wyznaczone w kanwach polskiego prawa i mają nawet oddzielny ustęp w Kodeksie. Co się z tym wiąże jest to bardzo przejrzysta i pewna postać kredytu - jeżeli całość porozumienia przebiega poprawnie z jej założeniami - opierając się o obowiązujące w Polsce normy prawne. Pożyczka pod zastaw możemy dostać na dwa dopuszczalne sposoby - przy użyciu zastawu rejestrowego, oraz zwykłego kredytu pod zastaw. Ustawa w 306 artykule reguluje tę formę wierzytelności, by ubezpieczyć obydwie strony podpisujące porozumienie kredytowe, a w zasadzie tę która kredytu udziela. W przypadku w którym dług pozostaje przekazany pożyczkobiorcy, ten nie jest zobowiązany do przekazania zastawu - niezależnie czy będzie to nieruchomość czy ruchomość. Jednakże prawnie kredytodawca ma przywilej w rozporządzaniu co do własności zastawianego mienia, związanego umową o pożyczkę, z wyjątkiem tych którzy zobowiązani są pierwszeństwem wyjątkowym. Obojętnie w czyim dysponowaniu będzie ruchomość taka jak sprzęt rtv, agd, czy inne kosztowności - pożyczający będzie mógł rościć swoich uprawnień.

Znane są dwie różne alternatywy nawiązania prawnie obowiązującej umowy o pożyczkę pod zastaw - normalny i rejestrowy. W trakcie podpisanej umowy kredytowej pod zastaw zwykły, pożyczający  dalej mieniony kredytobiorcą zostaje zobowiązany do przeznaczenia pożyczkodawcy swojej ruchomości. Mimo to wszystkie prawa do majątku zostają przy kredytobiorcy, w czasie kiedy mienie ruchome pozostaje oddane kredytodawcy. Kredytodawca nie może mimo to używać dobra które pozostało zastawione na poczet długu na termin ważności umowy. W tym okresie zastawca posiadając prawo do własnego mienia, może również przekazać lub sprzedać swoją zastawioną nieruchomość. Art. 311 reguluje tę kwestię i wyznacza przejrzysto, że podmiot kupujący takie mienie ma prawo do poznania jego statusu majątkowego, czyli wiedzieć całkowicie czy jest ono zadłużone czy też nie. Umowa kredytowa w tym przypadku jest znacząca dopiero po podpisaniu obu podmiotów z tak zwaną datą pewną - innymi słowy uznaną przez notariusza. Jeśli kredytobiorca nie może spłacić należności - jak najbardziej ten dokument umożliwia zastawnikowi w ściągnięciu należności - obojętnie  kto w tej chwili jest w posiadaniu dobra.

Jest bez wątpienia inny tryb na otrzymanie pożyczki zastawiając swój majątek - bez względu czy będzie to nieruchomość bądź mienie ruchome. Ta forma jest w szczególności pożyteczna dla posiadaczy przedsiębiorstw albo rolników, którzy potrzebowaliby zdobyć akcesoryjne finanse zastawiając swoją ruchomość lub inne dobro z okazją ciągłego stosowania go. Chodzi tu o debet rejestrowy, który różni się przede wszystkim tym, że zastawiane dobro zmienia swojego posiadacza wyłącznie w szczegółowo stworzonym do tego spisie. W trakcie  zawartej umowy pożyczkowej kredytodawca ma wszelkie prawa do zastawionego mienia, jednakże kredytobiorca posiada jednocześnie prawo do korzystania z niego. Konieczna jest bez wątpienia umowa, w oparciu której obie strony będą w stanie rościć swoich praw i z wykorzystaniem której zastaw pozostanie wpisany do szczególnego wykazu. Umowa zostaje też stosownie ubezpieczona na roszczenie jednej ze stron - dopuszczana jest tu w podobny sposób obca dewiza jak i polski złoty. Spis niezwykle upraszcza kwestię osobom które są zaciekawione nabyciem zastawu, ponieważ mogą one za pomocą wykazu przeanalizować stan prawny dobra - czy jest ono obciążone i jaka jest jego teraźniejsza cena.

Czytaj dalej