Kredyt w banku czy pożyczka pozabankowa?

W większości wypadków o pozyskiwaniu dodatkowych finansów na zasadzie wierzytelności mówi się że jest to zapożyczenie czy też kredyt. Mimo to powinno się rozdzielić te dwa określenia - przypisując im w związku z tym instytucje u których ubiegamy się o zastrzyk pieniężny.

De facto o pożyczkę ubiegamy się tylko w podmiotach pozabankowych - zazwyczaj są to prywatne firmy lub osoby fizyczne mające odpowiedni kapitał. Porozumienie obowiązuje opierając się o o Kodeks Cywilny. Natomiast mówiąc o kredytach - musimy kojarzyć z tym wyrażeniem tylko banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe działające w oparciu o prawo bankowe. W tym wypadku pieniądze na kredyt wypłacane są ze środków zdeponowanych przez pozostałych klientów.

Niejednokrotnie na przeszkodzie wzięcia kredytu w banku staje jednakowa kwestia. Banki muszą wiedzieć na co potrzebne są nam finanse o które się ubiegamy i chcą posiadać wgląd do adaptacji naszego zamiaru kredytowego. Jeżeli chodzi o pożyczki w innych instytucjach - nie musimy podawać zamiaru realizowania pożyczki. Co więcej pożyczki mogą zostać przekazane nam w postaci gotówki bądź przelewu bankowego. Struktura bankowa z kolei oparta jest wyłącznie na przelewach na podany rachunek rozliczeniowy wierzyciela.

Jak są spisywane umowy w obu formach zaświadczania usług kredytowych? Należy rozpocząć od tego, że umowy różnią się od siebie wydatnie. Umowa o pożyczkę może zostać spisana czy też zawarta ustnie (poniżej kwoty 500zł). Obie strony mają tutaj rozległe pole do negocjacji, bo podpisując umowę można określić również czas spłaty pełnej wierzytelności jak i wartość kompletnej pożyczki. Poza tym pożyczający nie analizuje swojego wierzyciela w Biurze Informacji Kredytowej. W taki sposób pożyczka wytwarza znaczne pole manewru i swobodę.

Kredyt który udostępnia nam bank jest normowany parafowaną przez dwie strony umową, pod rygorem odejścia od postanowień w sytuacji niedotrzymania warunków z jednej ze stron. W tym momencie formułowane są reguły i okres spłaty całkowitego zobowiązania, i tak istotne czynniki jak prowizje i odsetki. Na umowie źródłowej znajdują się też reguły zmian warunków wcielonej w życie umowy.